شاخص توده یدنی BMI

شاخص توده یدنی BMI
شاخص توده بدنی BMI مقیاسی برای اندازه گیری میزان چربی بدن و تناسب اندام بر اساس نسبت وزن به قد فرد است. ‌ این شاخص از طریق حاصل تقسیم وزن بر مجذور قد فرد محاسبه میشود و برای افراد بالای 20 سال چه خانم چه آقا درست کار می‌کند. ‌ شاخص توده بدنی همانطور که در تصویر مشاهده می‌کنید از طریق تقسیم وزن فرد به کیلوگرم بر توان دوم (x²) قدش 00
مرکز پزشکی بهبود | دوشنبه 18 فروردين 1399
لطفا جهت ارائه نظر وارد شوید