دکتر عبدالرضا نوروزی

دکتر عبدالرضا نوروزی
اگر شما برای گرفتن یک رژیم تغذیه‌ی خوب به کلینیک بهبود بیایید با چه کسی ملاقات خواهید کرد؟ «دکتر عبدالرضا نوروزی» که مدرک دکترای تخصصی خود را در رشته تغذیه از دانشگاه کینگزکالج لندن دریافت کرده است. او همچنین تخصص بیماریهای داخلی را از دانشگاه نورویچ و مدرک فلوشیپ بیماریهای متابولیک را از دانشگاه لستر داراست. دکتر در سالهای 2015 و 2016 ریاست انجمن تغذیه بالینی آسیا را بر عهده داشت و عضو انجمن سردبیران مجلات علمی اروپا نیز بوده است هم اکنون ریاست بخش تغذیه کلینیک بهبود بر عهده ایشان می باشد 00
مرکز پزشکی بهبود | دوشنبه 18 فروردين 1399
لطفا جهت ارائه نظر وارد شوید