آزمایشگاه کلینیک تخصصی بهبودمرکز پزشکی بهبود مرکز پزشکی بهبود آزمایشگاه کلینیک تخصصی بهبود💉آزمایشگاه کلینیک بهبود از جمله آزمایشگاه های مرکز تهران، می‌باشد که با دراختیار داشتن کادر تیمی مجرب و همچنین بهره گیری از تجهیزات روز پزشکی قادر است در کمترین زمان ممکنه تمامی آزمایشات تخصصی بیماران و مراجعه کنندگان گرامی را انجام دهد..
تست GCTاین تست که یک تست دو مرحله ای است, برای تشخیص زود هنگام دیابت حاملگی به تمامی مادران باردار در هفته ۲۴ تا ۲۸ حاملگی توصیه می شود.
2 Rows,